Grundejerforeningen Munkedalen

Generalforsamling 2020

Kære beboer,

Som følge af den ekstraordinære situation vi befinder os i med covid-19, har det ikke været muligt at afholde forårets generalforsamling. Bestyrelsen har derfor besluttet at omdele regnskab for 2019 og budget for 2020.

Indtil vi har mulighed for at afholde den næste generalforsamling, arbejder bestyrelsen videre ud fra budgettet for 2020. Dette omfatter bl.a. igangsætning af asfaltarbejde, som blev vedtaget på forrige generalforsamling. Dette igangsættes dog først efter etableringen af fibernet i området er afsluttet.

Såfremt I har kommentarer eller spørgsmål til vedlagte, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen har desuden besluttet at afholde to arbejdsdage i år. De afholdes henholdsvis d. 16. maj og 22. august. Begge dage fra kl. 10-14. På arbejdsdagene gennemføres arbejdsopgaverne i mindre grupper, og der holdes afstand efter forskrifterne.

Vejfest vil formentlig ikke blive afholdt pga. forsamlingsforbuddet, som pt. er fastsat til ultimo august.

Spørgsmål vedrørende regnskab kan stilles til regnskab@munkedalen.dk øvrige henvendelser til mail@munkedalen.dk.
For yderligere kontaktinformationer klik her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Munkedalen