Græsslåning af fællesarealer 2022

To hustande deles om græsslåning og klipning af kanter i en uge. Husstandene koordinerer selv indbyrdes, hvem der gør hvad. Man er velkommen til at bytte eller få hjælp, hvis man er forhindret –dette gøres indbyrdes.

Foreningen har en plæneklipper / havetraktor samt en kantklipper, der står i skuret mellem hustand 16 og 18. Nøglen til sku og havetraktoren følger maskinen, så nøglen efter græsslåning afleveres personligt til den næste på listen, der skal slå græs. Reservenøgle forefindes hos Formanden. Hvis man opdager defekter, mangler osv. bedes dette meddelt bestyrelsen.

Udstyrets sikkerhedsanvisning skal følges. Hvis man er i tvivl om betjening eller sikkerhed SKAL man henvende sig til bestyrelsen.

Både det store fællesareal samt de to små stier mellem hhv. nr. 16-18 og nr. 22-24 skal slås. Vedr. græsrabatterne pålægger det hver enkelt grundejer, at slå det stykke der grænser op til egen grund.

Turnus 2022:

Uge Hus nr. Hus nr.
16 12 14
17 6 8
18 1 3
19 40 42
20 32 34
22 13 28
24 9 24
26 7 16 + 18
28 5 10
30 2 4
33 36 38
36 15 30
39 11 26
42 20 22
Download som Pdf

Hvis der er husstande, der ikke deltager i græsslåningen, bedes dette meddelt bestyrelsen.
Hvis græsset ikke trænger til slåning i den pågældende uge, slås det ikke, dette skal dog bekræftes hos bestyrelsen.