Vejsynsrapport for Munkedalen 2023

2023-05-01T13:55:04+02:00

Ved gennemgang af grundejerforening Munkedalen arealer, har vi opmålt og vurderet belægningens tilstand. Ligeledes er brønde og dæksler gennemgået, da antallet af disse er væsentlig omkostning, i forholdtil renovering af arealerne. Download som