Græsslåning af fællesarealer 2024

To til tre husstande deles om græsslåning og klipning af kanter i en uge. Husstandene koordinerer selv indbyrdes, hvem der gør hvad. Man er velkommen til at bytte eller få hjælp, hvis man er forhindret – dette gøres indbyrdes.

Foreningen har en plæneklipper / havetraktor og en kanttrimmer, der står i skuret mellem husstand 16 og 18. Nøglen til skur og havetraktor følger maskinen. Efter græsslåning afleveres nøglen personligt til en af de næste på listen. Efter uge 42 afleveres nøglen til formanden.

Reservenøglen forefindes hos formanden. Hvis man opdager defekter, mangler eller lignende, bedes dette meddelt til bestyrelsen.  Udstyrets sikkerhedsanvisning skal følges. Ved tvivl om betjening eller sikkerhed skal man henvende sig til bestyrelsen.

Man skal klippe alle fællesarealer, stierne mellem 16/18 og 22/24, samt hele stykket ud mod cykelstien ved søen. Vedr. græsrabatterne pålægger det hver enkelt grundejer at slå det stykke, der grænser op til egen grund.

Hvis der er husstande der ikke deltager i græsslåningen, bedes dette meddelt bestyrelsen. Trænger græsset ikke til slåning i den pågældende uge, slås det ikke, dette skal dog bekræftes hos bestyrelsen.

Turnus 2024:

Uge Hus nr. Hus nr.
16 12 14
17 6 8
18 1 3
19 40 42
20 32 34
22 13 28
24 9 24
26 7 16+18
28 5 10
30 2 4
33 36 38
36 15 30
39 11 26
42 20 22

Hvis der er husstande, der ikke deltager i græsslåningen, bedes dette meddelt bestyrelsen.
Hvis græsset ikke trænger til slåning i den pågældende uge, slås det ikke, dette skal dog bekræftes hos bestyrelsen.